รับแปลภาษา

บริการรับแปลภาษา All Time Translation

ศูนย์แปลภาษา All Time Translation รับแปลภาษา รับแปลภาษาอังกฤษ

บริษัทแปลภาษา All Time Translation บริการรับแปลภาษา แปลเอกสารพร้อมรับรอง รับแปลเอกสารด่วน รับแปลเอกสารขอวีซ่า ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ รับรองผลงานที่แปลออกมา ไม่ได้วัดกันแค่สถาบันของนักแปล
แต่จะต้องมาจากประสบการณ์ความชำนาญ ความรู้จริงในสิ่งที่แปล แปลด้วยข้อมูลความหมายที่ถูกต้อง ครบถ้วน ถูกต้องตามความหมายของหลักภาษานั้นๆ
และที่สำคัญคือการซื่อสัตย์ต่อผลงาน ที่แปลให้กับลูกค้า เพราะเราคือ "นักแปล ออลไทม์"


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อ All Time Translation ศูนย์แปลเอกสาร ติดต่อ All Time Translation ศูนย์แปลเอกสาร ติดต่อ All Time Translation ศูนย์แปลเอกสาร

                                                                                                                                 

                                                                                                                                            

 


 • รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ.png
  รับแปลเอกสาร ภาษาอังกฤษ English Translation ราคาเริ่มต้น หน้าละ 300 บาท ภาษาอังกฤษมักถูกเรียกว่าเป็น "ภาษาสากล" เพราะมีการพูดอย่างกว้างขวาง และแม้จะมิใช่ภาษาราชการในประเทศส่วนใหญ่...

 • แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น.png
  รับแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น 日本語 ราคาเริ่มต้น หน้าละ 500 บาท ภาษาญี่ปุ่น日本語ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาจีน และภาษากลุ่มอินโด-ยูโรเปียนเช่นคำที่มาจากภาษาดัตช์ ปัจจุบันภ...


 • รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาเกาหลี ศูนย์แปลภาษา All Time Translation รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลเอกสาร เริ่มต้นหน้าละ 500 บาท ศูนย์แปลภาษา All Time Translation รับแปลเอกสาร แปลภาษาเกาหลี 한국...

 • รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาเยอรมัน Deutsh ศูนย์แปลภาษา All Time Translation รับแปลภาษาเยอรมัน รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา เริ่มต้นหน้าละ 500 บาท ภาษาเยอรมัน Deutsch เป็นภาษาที่มีคนพูดเป็น...

 • รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาฝรั่งเศส ( Français ) ศูนย์แปลภาษา All Time Translation รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา เริ่มต้นหน้าละ 400 บาท ภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาทางการของประเ...

 • รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอิตาลี ( Italiano ) Italian Translation ศูนย์แปลภาษา All Time Translation รับแปลภาษาอิตาลี รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา เริ่มต้นหน้าละ 700 บาท ภาษาอิตาลี เป็นภาษา...

 • แปลเอกสารภาษาสเปน.png
  รับแปลเอกสาร ภาษาสเปน ( español) Spanish Translation ราคาเริ่มต้น หน้าละ 700 บาท ภาษาสเปนเป็นภาษาที่มีผู้พูดเป็นภาษาแม่มากที่สุดในโลกรองจากภาษาจีนกลางโดยประเทศเม็กซิโกเป็นประเทศท...

 • แปลเอกสารภาษานอร์เวย์.png
  รับแปลเอกสาร ภาษานอร์เวย์ ( Norsk) NorskTranslation ราคาเริ่มต้น หน้าละ 700 บาท ภาษานอร์เวย์เป็นภาษาราชการของประเทศนอร์เวย์และมีความใกล้ชิดกับภาษาสวีเดนและเดนมาร์กภาษานอร์เวย์มีร...

 • แปลเอกสารภาษารัสเซีย.png
  รับแปลเอกสาร ภาษารัสเซีย (русский язык) Russian Translation ราคาเริ่มต้น หน้าละ 700 บาท ภาษารัสเซียเป็นภาษาทางการของประเทศรัสเซียเบลารุสคาซัคสถานคีร์กีซสถานสหประชาชาติไครเมีย(ในย...

 • แปลเอกสารภาษาฟินแลนด์.png
  รับแปลเอกสาร ภาษาฟินแลนด์ (suomi) FinnishTranslation Service ราคาเริ่มต้น หน้าละ 700 บาท ภาษาฟินแลนด์เป็นภาษาที่พูดโดยประชากรส่วนใหญ่ของฟินแลนด์รวมถึงชาวฟินน์ที่อาศัยนอกฟินแลนด์ด้...

 • แปลเอกสารภาษาสวีเดน.png
  รับแปลเอกสาร ภาษาสวีเดน ( Svenska) Swedish Translation Service ราคาเริ่มต้น หน้าละ 700 บาท ภาษาสวีเดนเป็นภาษาราชการภาษาเดียวของประเทศสวีเดนและเป็นภาษาราชการหนึ่งในสองภาษา ของประเ...

 • แปลเอกสารภาษาฮังการี.png
  รับแปลเอกสาร ภาษาฮังการี ( ˈmɒɟɒr ) Hungarian Translation Service ราคาเริ่มต้น หน้าล่ะ 750 บาท ภาษาฮังการีเป็นภาษาทางการและภาษาพูดของประเทศฮังการี และในบางภูมิภาคของประเทศสโลวีเนีย...

 • แปลเอกสารภาษาลาว.png
  รับแปลเอกสาร ภาษาลาว (ພາສາລາວ) Lao Translation Service ราคาเริ่มต้น หน้าละ 400 บาท ภาษาลาวเป็นภาษาราชการของประเทศลาวเป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์ในภาษากลุ่มไท และสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอักษร...

 • แปลเอกสารภาษาพม่า.png
  รับแปลเอกสาร ภาษาพม่าMyanmarTranslation Service ราคาเริ่มต้น หน้าละ 400 บาท ภาษาพม่าหรือภาษาเมียนมาเป็นภาษาราชการของประเทศพม่าจัดอยู่ในในตระกูลภาษาย่อยทิเบต-พม่าและเป็นภาษาที่สองข...

 • แปลเอกสารภาษาเขมร.png
  รับแปลเอกสาร ภาษาเขมร (ភាសាខ្មែរ) Khmer Translation Service ราคาเริ่มต้น หน้าละ 450 บาท ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการของประเทศกัมพูชาอันเป็นภาษาที่จัดอยู่ในกลุ่มภาษามอญ-เขมรอันเป็นภาษาก...

 • แปลเอกสารภาษาเวียดนาม.png
  รับแปลเอกสารภาษาเวียดนาม Vietnamese Translation Service ราคาเริ่มต้น หน้าละ 500 บาท ภาษาเวียดนามเป็นอีกสาขาหนึ่งที่แยกจากภาษามอญ-เขมรและมีการยืมคำศัพท์จากภาษาจีนแต่ระบบการเขียนของ...

 • แปลเอกสารภาษามาเลเซีย.png
  รับแปลเอกสารภาษามาเลย์หรือภาษามลายูBahasa MelayuTranslation ราคาเริ่มต้น หน้าล่ะ 600 บาท แปลโดยเจ้าของภาษา ภาษามาเลย์หรือภาษามลายูเป็นภาษากลุ่มออสโตรนีเชียนที่พูดโดยชนชาติมลายูซึ่ง...

 • แปลเอกสารภาษามาเลเซีย.png
  รับแปลเอกสารยาวี อักษรยาวี (حروف جاوي) ราคาเริ่มต้น หน้าละ 800 บาท อักษรยาวี เป็นอักษรที่ใช้เขียนภาษามลายู โดยได้ดัดแปลงมาจากอักษรอาหรับ หรืออารบิก โดยปัจจุบันอักษรยาวียังคงใช้กันอ...

 • แปลเอกสารภาษาอินโดนีเซีย.png
  รับแปลเอกสาร ภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) IndonesianTranslation Service ราคาเริ่มต้น หน้าละ 700 บาท ภาษาอินโดนีเซียชื่อท้องถิ่นของภาษาอินโดนีเซียคือบาฮาซาอินโดนีเซีย(Bahasa...

 • แปลเอกสารภาษาอาหรับ อารบิก เอมิเรตส์.png
  รับแปลเอกสาร ภาษาอาหรับ (อารบิก)Arabic Language Service พร้อมรับรองเอกสารภาษาอารบิกจากสำนักจุฬาราชมนตรีหรือคณะกรรมการอิสลาม ราคาเริ่มต้น หน้าละ 750 บาท ภาษาอาหรับ (อารบิก)เป็นแหล่ง...

 • แปลเอกสารภาษาฟิลิปปินส์.png
  รับแปลเอกสาร ภาษาตากาล็อก (español)Taga-Ilog Translation Service ราคาเริ่มต้น หน้าละ 700 บาท ภาษาตากาล็อกเป็นหนึ่งในภาษาหลักของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นภาษาราชการคู่กับภาษาอังกฤ...

 • รับแปลเอกสารภาษาโปตุเกส.png
  รับแปลเอกสารภาษาโปรตุเกส (Português)Portugal Translation Service รับรองเอกสารที่สถานทูตโปรตุเกส ราคาเริ่มต้น หน้าละ 700 บาท ภาษาโปรตุเกส เป็นภาษาที่มีคนพูดเป็นภาษาแม่มากกว่า 200 ล...


                                                                                                                                            

 

Visitors: 213,388