รับแปลภาษา

                                                                                                                                 

                                                                                                                                            

 


 • รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ.png
  รับแปลเอกสาร ภาษาอังกฤษ English Translation ราคาเริ่มต้น หน้าละ 300 บาท ภาษาอังกฤษมักถูกเรียกว่าเป็น "ภาษาสากล" เพราะมีการพูดอย่างกว้างขวาง และแม้จะมิใช่ภาษาราชการในประเทศส่วนใหญ่...

 • แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น.png
  รับแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น 日本語 ราคาเริ่มต้น หน้าละ 500 บาท ภาษาญี่ปุ่น日本語ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาจีน และภาษากลุ่มอินโด-ยูโรเปียนเช่นคำที่มาจากภาษาดัตช์ ปัจจุบันภ...

 • แปลเอกสารภาษาจีน.png
  รับแปลเอกสารภาษาจีน ภาษาจีนกลาง ภาษาจีนไต้หวัน ราคาเริ่มต้น หน้าละ 400 บาท ภาษาจีนกลางหรือที่เรียกในประเทศจีนว่า "ภาษาฮั่น" (อักษรภาษาจีน "จีนตัวย่อ"Simplified Chinese character) เ...

 • แปลเอกสารภาษาเกาหลี.png
  รับแปลเอกสารภาษาเกาหลี한국어 / 조선말 ราคาเริ่มต้น หน้าละ 500 บาท ภาษาเกาหลี한국어/조선말เป็นภาษาราชการของ ประเทศเกาหลีใต้และประเทศเกาหลีเหนือชื่อเรียกคำว่า "ภาษาเกาหลี" ในเกาหลีเหนือและเกาหล...

 • แปลเอกสารภาษาเยอรมัน.png
  รับแปลเอกสาร ภาษาเยอรมันDeutsch ราคาเริ่มต้น หน้าละ 500 บาท ภาษาเยอรมัน Deutschเป็นภาษาที่มีคนพูดเป็นภาษาแม่มากที่สุดในสหภาพยุโรปส่วนใหญ่พูดในประเทศเยอรมนีออสเตรียลิกเตนสไตน์ส่วนม...

 • แปลเอกสารภาษาฝรั่งเศส.png
  รับแปลเอกสาร ภาษาฝรั่งเศส ( Français ) ราคาเริ่มต้น หน้าละ 400 บาท ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางการของประเทศฝรั่งเศสและเป็นหนึ่งในภาษาทางการของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเป็นหนึ่งในภาษาทาง...

 • แปลเอกสารภาษาอิตาลี.png
  รับแปลเอกสาร ภาษาอิตาเลียน ( Italiano)Italian Translation ราคาเริ่มต้น หน้าละ 700 บาท ภาษาอิตาลีเป็นภาษาทางการของประเทศอิตาลีสหภาพยุโรปสวิตเซอร์แลนด์ซานมารีโนนครรัฐวาติกันเทศมณฑล...

 • แปลเอกสารภาษาสเปน.png
  รับแปลเอกสาร ภาษาสเปน ( español) Spanish Translation ราคาเริ่มต้น หน้าละ 700 บาท ภาษาสเปนเป็นภาษาที่มีผู้พูดเป็นภาษาแม่มากที่สุดในโลกรองจากภาษาจีนกลางโดยประเทศเม็กซิโกเป็นประเทศท...

 • แปลเอกสารภาษานอร์เวย์.png
  รับแปลเอกสาร ภาษานอร์เวย์ ( Norsk) NorskTranslation ราคาเริ่มต้น หน้าละ 700 บาท ภาษานอร์เวย์เป็นภาษาราชการของประเทศนอร์เวย์และมีความใกล้ชิดกับภาษาสวีเดนและเดนมาร์กภาษานอร์เวย์มีร...

 • แปลเอกสารภาษารัสเซีย.png
  รับแปลเอกสาร ภาษารัสเซีย (русский язык) Russian Translation ราคาเริ่มต้น หน้าละ 700 บาท ภาษารัสเซียเป็นภาษาทางการของประเทศรัสเซียเบลารุสคาซัคสถานคีร์กีซสถานสหประชาชาติไครเมีย(ในย...

 • แปลเอกสารภาษาฟินแลนด์.png
  รับแปลเอกสาร ภาษาฟินแลนด์ (suomi) FinnishTranslation Service ราคาเริ่มต้น หน้าละ 700 บาท ภาษาฟินแลนด์เป็นภาษาที่พูดโดยประชากรส่วนใหญ่ของฟินแลนด์รวมถึงชาวฟินน์ที่อาศัยนอกฟินแลนด์ด้...

 • แปลเอกสารภาษาสวีเดน.png
  รับแปลเอกสาร ภาษาสวีเดน ( Svenska) Swedish Translation Service ราคาเริ่มต้น หน้าละ 700 บาท ภาษาสวีเดนเป็นภาษาราชการภาษาเดียวของประเทศสวีเดนและเป็นภาษาราชการหนึ่งในสองภาษา ของประเ...

 • แปลเอกสารภาษาฮังการี.png
  รับแปลเอกสาร ภาษาฮังการี ( ˈmɒɟɒr ) Hungarian Translation Service ราคาเริ่มต้น หน้าล่ะ 750 บาท ภาษาฮังการีเป็นภาษาทางการและภาษาพูดของประเทศฮังการี และในบางภูมิภาคของประเทศสโลวีเนีย...

 • แปลเอกสารภาษาลาว.png
  รับแปลเอกสาร ภาษาลาว (ພາສາລາວ) Lao Translation Service ราคาเริ่มต้น หน้าละ 400 บาท ภาษาลาวเป็นภาษาราชการของประเทศลาวเป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์ในภาษากลุ่มไท และสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอักษร...

 • แปลเอกสารภาษาพม่า.png
  รับแปลเอกสาร ภาษาพม่าMyanmarTranslation Service ราคาเริ่มต้น หน้าละ 400 บาท ภาษาพม่าหรือภาษาเมียนมาเป็นภาษาราชการของประเทศพม่าจัดอยู่ในในตระกูลภาษาย่อยทิเบต-พม่าและเป็นภาษาที่สองข...

 • แปลเอกสารภาษาเขมร.png
  รับแปลเอกสาร ภาษาเขมร (ភាសាខ្មែរ) Khmer Translation Service ราคาเริ่มต้น หน้าละ 450 บาท ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการของประเทศกัมพูชาอันเป็นภาษาที่จัดอยู่ในกลุ่มภาษามอญ-เขมรอันเป็นภาษาก...

 • แปลเอกสารภาษาเวียดนาม.png
  รับแปลเอกสารภาษาเวียดนาม Vietnamese Translation Service ราคาเริ่มต้น หน้าละ 500 บาท ภาษาเวียดนามเป็นอีกสาขาหนึ่งที่แยกจากภาษามอญ-เขมรและมีการยืมคำศัพท์จากภาษาจีนแต่ระบบการเขียนของ...

 • แปลเอกสารภาษามาเลเซีย.png
  รับแปลเอกสารภาษามาเลย์หรือภาษามลายูBahasa MelayuTranslation ราคาเริ่มต้น หน้าล่ะ 600 บาท แปลโดยเจ้าของภาษา ภาษามาเลย์หรือภาษามลายูเป็นภาษากลุ่มออสโตรนีเชียนที่พูดโดยชนชาติมลายูซึ่ง...

 • แปลเอกสารภาษามาเลเซีย.png
  รับแปลเอกสารยาวี อักษรยาวี (حروف جاوي) ราคาเริ่มต้น หน้าละ 800 บาท อักษรยาวี เป็นอักษรที่ใช้เขียนภาษามลายู โดยได้ดัดแปลงมาจากอักษรอาหรับ หรืออารบิก โดยปัจจุบันอักษรยาวียังคงใช้กันอ...

 • แปลเอกสารภาษาอินโดนีเซีย.png
  รับแปลเอกสาร ภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) IndonesianTranslation Service ราคาเริ่มต้น หน้าละ 700 บาท ภาษาอินโดนีเซียชื่อท้องถิ่นของภาษาอินโดนีเซียคือบาฮาซาอินโดนีเซีย(Bahasa...

 • แปลเอกสารภาษาอาหรับ อารบิก เอมิเรตส์.png
  รับแปลเอกสาร ภาษาอาหรับ (อารบิก)Arabic Language Service พร้อมรับรองเอกสารภาษาอารบิกจากสำนักจุฬาราชมนตรีหรือคณะกรรมการอิสลาม ราคาเริ่มต้น หน้าละ 750 บาท ภาษาอาหรับ (อารบิก)เป็นแหล่ง...

 • แปลเอกสารภาษาฟิลิปปินส์.png
  รับแปลเอกสาร ภาษาตากาล็อก (español)Taga-Ilog Translation Service ราคาเริ่มต้น หน้าละ 700 บาท ภาษาตากาล็อกเป็นหนึ่งในภาษาหลักของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นภาษาราชการคู่กับภาษาอังกฤ...

 • รับแปลเอกสารภาษาโปตุเกส.png
  รับแปลเอกสารภาษาโปรตุเกส (Português)Portugal Translation Service รับรองเอกสารที่สถานทูตโปรตุเกส ราคาเริ่มต้น หน้าละ 700 บาท ภาษาโปรตุเกส เป็นภาษาที่มีคนพูดเป็นภาษาแม่มากกว่า 200 ล...


                                                                                                                                            

 

Visitors: 195,867