รับแปลเอกสารยาวี มลายู

รับแปลเอกสาร อักษรยาวี ภาษามลายู

ราคาเริ่มต้น หน้าละ 450 บาท

อักษรยาวี เป็นอักษรที่ใช้เขียนภาษามลายู โดยได้ดัดแปลงมาจากอักษรอาหรับ หรืออารบิก โดยปัจจุบันอักษรยาวียังคงใช้กันอยู่บ้างในมาเลเซีย บรูไน และสุมาตรา (ประเทศอินโดนีเซีย) และ ชาวมุสลิมในประเทศไทย ทางภาคใต้ ที่พูดภาษามลายู ทั้งนี้ในปัจจุบันยังมีความสับสนในการเรียกชื่ออักษรยาวี และภาษามลายูว่า "ภาษายาวี" แม้กระทั่งในหมู่ผู้พูดภาษามลายู เองก็ตาม ทว่าความจริงแล้วไม่มีภาษายาวี มีแต่ อักษรยาวีกับภาษามลายู

Visitors: 208,778