ทำไมถึงควรเลือกใช้บริการแปลเอกสารที่ All Time Translation

ทำไมยังต้องเลือกใช้บริษัทแปลเอกสาร และวิธีเลือกบริษัทแปลภาษา

บริษัทแปลเอกสาร

ภาษาในโลกของเรานี้มีมากกว่า 5,000 ภาษา ภาษาที่ถูกใช้มากที่สุดคือ ภาษาจีน ถึงแม้ว่าภาษาจีนจะถูกใช้มากที่สุดก็จริง แต่หากเปรียบเทียบว่าภาษาไหนที่คนทั่วโลกเข้าใจมากที่สุด คำตอบคงต้องเป็น ภาษาอังกฤษ อย่างแน่นอน และในเมื่อโลกของเรามีภาษามากมายขนาดนี้ คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะทำความเข้าใจและเรียนรู้ภาษาต่างๆ เหล่านั้นได้หมด บริษัทหรือศูนย์บริการรับแปลเอกสารจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

การเเปลเอกสารมีความสำคัญอย่างไร

การแปลเอกสารในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงแค่แปลภาษาในเอกสารทางธุรกิจเท่านั้น แต่มันยังเหมารวมไปถึงเอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารการเดินทาง เอกสารการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ เอกสารสำคัญอย่างใบ Transcript เอกสารการยื่นขอวีซ่า ฯลณ

เอกสารสำคัญๆ เหล่านี้ ต้องมีการเเปลอย่างถูกต้องและแม่นยำ หากแปลผิดไปนิดเดียวอาจทำให้ความหมายของทั้่งเอกสารบิดเบือนไปได้

ประเภทของเอกสารที่นิยมจ้างบริษัทแปลเอกสาร

 • เอกสารทางราชการ
  เอกสารทางราชการ เช่น เอกสารที่ใช้ยื่นกับหน่วยงานราชการของแต่ละประเทศ ซึ่งกฎเกณฑ์ในแต่ละประเทศก็แตกต่างกันออกไป บริษัทหรือศูนย์รับแปลเอกสารเหล่านี้ นอกจากจะมีความรู้ด้านภาษาแล้ว ยังมีความรู้เรื่องกฎเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆ สำหรับเอกสารทางราชการเหล่านี้อีกด้วย

 • เอกสารทั่วไป
  เช่น บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส สูติบัตร เอกสารเหล่านี้ เป็นเอกสารที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของเรา สถานภาพของเรา ณ ปัจจุบันที่ยื่นเอกสาร หากแปลด้วยตัวเองอาจเกิดข้อผิดพลาดทำให้ความหมายเปลี่ยน ส่งผลเสียให้กับตัวเอง

 • เอกสารที่เป็นแบบฟอร์มต่างๆ
  เช่น ใบ Transcript เอกสารการยื่นสมัครเรียนต่อต่างประเทศ เอกสารการขอทุนการศึกษา เอกสารเหล่านี้ มีผลต่อการตอบรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการแปลภาษา

 • เอกสารเฉพาะทาง
  เช่น เอกสารที่เกี่ยวกับกฏระเบียบข้อบังคับต่างๆ สื่อโฆษณา เอกสารประชาสัมพันธ์ จดหมาย สัญญา MOU ฯลฯ งานเเปลเหล่านี้เป็นงานแปลเฉพาะทาง นอกจากต้องใช้ผู้มีความรู้ด้านภาษาแล้ว ยังต้องมีความรู้เฉพาะทางอีกด้วย เช่น รับแปล MOU นั่นหมายความว่า ผู้แปลต้องเข้าใจทั้งภาษาอังกฤษและมีความรู้ทางด้านกฎหมายด้วย 

ความแตกต่างระหว่างแปลเอกสารเองกับจ้างบริษัทแปลเอกสาร

ถึงแม้ว่า ในบางคนอาจจะมีความรู้ด้านภาษาก็จริง แต่เอกสารสำคัญอย่าง MOU ต้องมีความรู้ด้านกฏหมายด้วย เพราะเอกสารเหล่านี้มีศัพท์เฉพาะที่หากแปลผิดอาจเสียเปรียบคู่ค้าได้ และการแปลเอกสารด้วยตัวเองนั้น อาจทำให้เสียเวลา หากงานนั้นเร่งด่วน การจ้างบริษัทแปลเอกสารด่วน จะดีกว่า เร็วกว่า แม่นยำกว่า อีกทั้งบริษัทรับแปลเอกสาร ยังสามารถรับรองเอกสารให้ได้อีกด้วย 

ข้อดีของการจ้างบริษัทรับแปลเอกสาร

 1. มีความชำนาญกว่าและแม่นยำกว่า
  มั่นใจได้เลยว่า เอกสารที่ออกจากศูนย์แปลเอกสารเหล่านั้น มีความแม่นยำ ถูกต้อง เพราะศูนย์รับแปลเอกสารเหล่านี้ จะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา มีประสบการณ์ในการเเปลเอกสาร รู้ข้อกำหนดต่างๆ ของเอกสารแต่ละประเภท

 2. ได้งานคุณภาพ
  หากเลือกใช้บริการบริษัทรับแปลเอกสารที่มีประสบการณ์ รับรองได้เลยว่างานที่ได้มีคุณภาพแน่นอน

 3. ประหยัดเวลา
  การแปลเอกสารแต่ละชิ้นต้องใช้เวลา หากเป็นเอกสารเฉพาะทางด้วยแล้ว ยิ่งต้องใช้เวลาและความระมัดระวังมากกว่าเดิม ถ้าแปลด้วยตัวเองอาจจะใช้เวลานานและยิ่งเป็นเอกสารด่วน การแปลเองอาจไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องสักเท่าไหร่ การจ้างบริษัทแปลเอกสาร นอกจาก จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลถูกต้อง ยังช่วยเราประหยัดเวลา และที่สำคัญเรายังสามารถจ้างบริษัทเหล่านี้ ในกรณีมีต้องการแปลเอกสารด่วนได้อีกด้วย

 4. ครบจบในที่เดียวทั้งรับรองภาษาและบริการอื่นๆ
  โดยส่วนใหญ่ บริษัทรับแปลเอกสารจะมีการให้บริการแบบ One Stop Service คือมาที่นี่ที่เดียวจบทุกเรื่อง ทั้่งเรื่องการแปลภาษา การรับรองภาษา การจัดส่งเอกสาร เป็นต้น

 5. การจ้างแปลเอกสารไม่ได้แพงอย่างที่คิด
  เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีบริษัทรับจ้างแปลเอกสารมากมายให้เราได้เลือกใช้ และเเต่ละที่ก็มีการแข่งขันกันในเรื่องของราคาและความคุ้มค่า จึงสามารถพูดได้ว่า การจ้างแปลเอกสารนั้นไม่ได้แพงเช่นในสมัยก่อน

วิธีเลือกบริษัทรับแปลเอกสารมีความเชี่ยวชาญในการแปลเอกสาร

  • จะรู้ได้อย่างไรว่าบริษัทนี้มีความเชี่ยวชาญในการเเปลเอกสาร ดูได้จากประสบการณ์ในการทำงาน
  • ผลสอบวัดระดับด้านภาษาของผู้แปล
  • ผลงานที่ผ่านมา
  • กลุ่มลูกค้ามีใครบ้าง
   โดยการแปลเอกสารที่สมบูรณ์แบบนั้น ต้องถูกหลักไวยากรณ์ รู้ความหมายของศัพท์เฉพาะและแปลความหมายออกมาได้ไม่คลาดเคลื่อน
 1. ราคา
  ราคาค่าแปลเอกสารก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณาเลือกบริษัทแปลเอกสาร อัตราค่าบริการในการแปลเอกสารยังไม่มีระบุแบบตายตัว ขึ้นอยู่กับว่าเอกสารนั้นมีความยากง่ายแค่ไหน เฉพาะทางหรือไม่ มีกี่หน้า ความเร่งด่วนในการใช้เอกสาร

 2. ระยะเวลาในการแปลเอกสาร
  ระยะเวลา กำหนดการ สำหรับการส่งงานแปลเอกสารเป็นอีกหนึ่งความสำคัญในการตัดสินใจว่าจะว่าจ้างบริษัทนี้หรือไม่ บริษัทรับแปลเอกสารที่ดีจะสามารถกำหนดขอบเขตระยะเวลาในการส่งงานให้ลูกค้าได้ทราบอย่างชัดเจน ในกรณีมีแปลเอกสารด่วน ควรสื่อสารกับทางบริษัทรับแปลเอกสารให้ชัดเจนว่าต้องการงานแบบเร่งด่วน รวมไปถึงควรระบุวันส่งงานไว้้ในสัญญาว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักฐานและเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

 3. ความถูกต้องของการแปล
  สำหรับเอกสารสำคัญๆ เอกสารทางกฏหมาย เอกสารราชการต่างๆ ผู้แปลต้องมีความรู้ทั้งทางด้านภาษาและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น มีความรู้ในเรื่องของกฏหมาย มีความรู้ในเรื่องข้อกำหนดต่างๆ ของเอกสารด้านการเรียน เป็นต้น จึงควรเลือกบริษัทที่มีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ

 4. ใช้คำศัพท์ได้ถูกต้อง
  ศัพท์เฉพาะทาง เช่น ด้านกฏหมาย ด้านอุตสาหกรรม การขนส่งสินค้า บริษัทรับแปลเอกสารส่วนใหญ่จะมีนักแปลที่เป็นมืออาชีพเฉพาะทางอยู่ ก่อนการเลือกบริษัทแปลเอกสารควรหาข้อมูลก่อนว่า บริษัทนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของเอกสารด้านใด

 5. มีบริการรับรองเอกสาร
  บริษัทรับแปลเอกสารที่ดีควรมีบริการรับรองเอกสารที่ได้รับอนุญาติจากทางรัฐบาล ในการตรวจสอบและดูเเลพิธีการทางกฏหมายต่างๆ เอกสารที่มักจะต้องใช้การรับรองเอกสาร เช่น เอกสารทางการศึกษา เอกสารทางราชการ ประกาศนียบัตรต่างๆ Transcript

 

ศูนย์แปลภาษา All Time Traslation ศูนย์แปลภาษาแบบครบวงจร โดยนักแปลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง รับแปลเอกสาร ทรานสคริป ใบรับรองผลการศึกษา รับแปลเอกสารด่วน โดยสามารถแปลภาษาได้มากกว่า 250 ภาษาทั่วโลก นอกจากนี้ All Time Traslation ยังมีการรับรองเอกสาร โนต้ารีพับบลิค ใบขับขี่สากล หนังสือบริคณห์สนธิ รวมถึงมีบริการล่ามแปลภาษา สามารถติดต่อขอรับบริการและใบเสนอราคาได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางช่องทางเหล่านี้

Visitors: 214,733