ศูนย์แปลเอกสาร ทุกภาษา โดยมืออาชีพ ราคาเริ่มต้น 300 บาท

การแปลเอกสารจากศูนย์แปลเอกสารอย่างมืออาชีพไม่ใช่แค่รวดเร็วแต่ต้องถูกต้องด้วย

แปลเอกสารจากศูนย์แปลเอกสาร

ในปัจจุบันหลาย ๆ คนคงสงสัยว่าเราจะทำการแปลเอกสารกันทำไม ซึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจุบันนี้เป็นยุคโลกไร้พรมแดนแล้ว การติดต่อธุรกิจ หรือ ธุระอื่น ๆ ที่ต้องอาศัยความเป็นทางการนั้นการแปลเอกสารย่อมเป็นสิ่งจำเป็น โดยเราต้องมีการจ้างศูนย์แปลเอกสารอย่างเป็นทางการและมีความเป็นมืออาชีพเพื่อให้การติดต่อแปลเอกสารเพื่อให้ประสบความสำเร็จบรรลุผลที่เราต้องการทำให้มีบริการแปลภาษาในหลากหลายรูปแบบ และ หลากหลายธุรกิจอาชีพดังนั้นเรามาทำความรู้จักกันดีกว่าว่าการแปลภาษามีประเภทไหนบ้าง

ตัวอย่างของเอกสารที่มักพบเห็นได้บ่อย ๆ

 1. แปลเอกสารทั่วไป เป็นการแปลเอกสารที่ไม่ต้องอาศัยศัพย์เฉพาะทาง อาจจะมีศัพย์เทคนิคอยู่บ้างแต่เพียงเล็กน้อย สามารถแปลได้เองโดยง่าย เพียงเปิดหาตามอินเทอร์เนท ไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแปลภาษา จึงสามารถแปลได้เองได้

 2. แปลเอกสารเชิงธุรกิจ เป็นการแปลเอกสารเพื่อการค้า การลงทุนระหว่างประเทศรวมถึงการแปลเฉพาะทางด้านอื่น ๆ เช่น กฎหมาย การเงิน และ ธุรกิจทั่วไปทุกประเภทนักแปลเอกสารเชิงพาณิชย์ต้องมีความคุ้นเคยกับศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ และ ความสามารถในการเขียนในด้านนี้ ตัวอย่างเช่น จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ รายงาน สื่อการตลาดและส่งเสริมการขาย ข้อเสนอการขาย

 3. แปลเอกสารทางการแพทย์ การแปลเอกสารทางการแพทย์ ยา และเทคโนโลยีชีวภาพนั้นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในด้านคำศัพท์ที่กว้างมาก ๆ นักแปลจึงต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านการแปลทางด้านคำศัพท์โดยเฉพาะ เพราะต้องอาศัยความถูกต้องของความหมายและใช้ศัพท์เทคนิคมากมาย อีกด้วย

นี้เป็นเพียงตัวอย่างเอกสารที่ต้องอาศัยการนักแปลที่ชำนาญการแปล ถูกต้องครบถ้วน ความรู้ทางด้านศัพท์เทคนิค ความสามารถเชื่อมคำ แต่ก็ยังคงมีปัญหาที่อาจพบบ่อย ๆ ในการแปลภาษาที่มักถูกมองข้ามไปยกตัวอย่างเช่น 

ปัญหาที่พบบ่อยของการแปลเอกสาร

  1. ปัญหาเรื่องไวยกรณ์
   เรื่องไวยกรณ์นั้นมีความสำคัญมากในการแปลเอกสารสำคัญ หากเราต้องการแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอื่นนั้น ต้องอาศัยหลักไวยกรณ์ที่ถูกต้องด้วย เพื่ออาศัยให้ชาวต่างชาติที่อ่านเอกสารไม่เข้าใจความหมายที่คลาดเคลื่อนเพราะไวยากรณ์เองก็ส่งผลในเรื่องของความหมายที่แตกต่างกันได้ด้วย

  2. แปลความหมายผิดบริบทของข้อความ
   การแปลเอกสารไม่ใช่อาศัยแค่คำศัพท์ที่มีความหมายนั้น ๆ แต่ต้องอาศัยบริบทของข้อความเพราะคำศัพท์บางคำเมื่อใช้ในบริบทที่ต่างกันความหมายก็จะต่างกันออกไป การแปลภาษานั้นต้องอาศัยบริบทโดยรวมเพื่อเลือกใช้คำศัพท์ที่ความถูกต้องตามบริบทนั้น ๆ

  3. ขาดความรู้คำศัพท์เฉพาะทาง
   เอกสารบางประเภทต้องอาศัยความรู้ศัพท์เชิงเทคนิค เฉพาะทางสูง รู้เพียงความหมายอย่างเดียวยังไม่พอ แต่ต้องอาศัยความรู้ในเรื่องนั้น ๆ อีกด้วย เช่น แปลบทความเกี่ยวกับกฎหมาย ก็จำเป็นต้องรู้คำศัพท์ที่ใช้ในแวดวงกฎหมายด้วย เพื่อที่จะแปลออกมาได้อย่างถูกต้อง

 

ดังนั้นการแปลเอกสารด้วยตัวเอง บางครั้งอาจทำให้งานแปลมีจุดบกพร่องได้ แม้เราจะระวังมากแค่ไหนก็ตาม และบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่เสียเวลาด้วย เพราะกว่าจะแปลบทความได้แต่ละบทต้องใช้เวลานาน และ เพื่อให้การติดต่อบรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จ หากสนใจมืออาชีพในการแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ 

การบริการแปลเอกสารที่ดีที่สุดต้องยกให้ All Time Translation หากคุณกำลังมองหาศูนย์รับแปลเอกสารที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ ศูนย์รับแปลเอกสารของทางเรา รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางธุรกิจ การศึกษา วิชาการ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ต้องการความถูกต้องและความรวดเร็ว เราคือศูนย์รวมนักแปลนานาชาติจากทั่วโลกมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการแปลเอกสารทุกภาษาพร้อมให้บริการคุณตลอดเวลา

 

Visitors: 211,020