แปลเอกสาร แปลภาษาไม่ดีถูกตีกลับ All Time Translation ช่วยได้! ด่วนใน 15 นาที

แปลเอกสาร แปลภาษาแบบไหนไม่ให้ถูกตีกลับ และ ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย

แปลเอกสาร แปลภาษาไม่ดีถูกตีกลับ

หลาย ๆ ท่านอาจจะกำลังทำเรื่องแปลเอกสารทั้งด้าน การไปเรียนต่างประเทศ การทำวีซ่า หรือต้องการติดต่อกับทางต่างประเทศ ซึ่งประสบปัญหายุ่งยากในการแปลเอกสาร หากแปลเองก็อาจจะสื่อสารคลาดเคลื่อน และไม่เป็นที่ยอมรับ หรือ อาจจะโดนตีกลับทำให้เสียเวลาหนักเข้าไปอีก ดังนั้นเราจึงมาแนะนำว่าควรเลือกบริษัท หรือ ศูนย์แปลภาษา ศูนย์แปลเอกสาร ที่สามารถแปลเอกสารได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง มีความรวดเร็ว แม่นยำ สามารถแปลศัพท์เทคนิคได้อย่างตรงความหมายนั้นเอง

การแปลเอกสารที่ดีควรมีคุณลักษณะอย่างไร

 1. แปลให้กระชับได้ใจความ
  การที่เอกสารได้ถูกแปลให้กระชับได้ใจความขึ้นจะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นไม่ยืดเยื้อจนเกินไป ควรเน้นการใช้ประโยคที่สื่อได้ชัดเจน สั้นกระชับ ได้ใจความสำคัญที่ตรงประเด็น รวมไปถึงการถ่ายทอดประโยคที่ยาวให้เข้าใจง่ายมากขึ้น ด้วยการคงความหมายหลักสำคัญให้มีคุณภาพ เลือกใช้การแบ่งประโยคเมื่อจำเป็น เรียงลำดับความหมายของเนื้อหาให้ต่อเนื่องอ่านง่าย และไม่ยึดติดกับสำนวนของภาษาต้นฉบับมากเกินไป ซึ่งอาจไม่ตรงกับหลักการใช้ภาษา การใช้คำ สำนวน ของภาษาที่ต้องการแปลเท่าที่ควร


 2. สำนวนภาษาต้องตรงกลุ่มเป้าหมาย
  ผู้แปลภาษาที่ดีต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่จะอ่านเอกสารนี้คือผู้ใด ให้นำเสนอเอกสารนั้นออกมาได้ในลักษณะ ที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าถึงประเด็นของภาษาต้นฉบับได้อย่างสมบูรณ์ไม่บิดเบือน เช่น เอกสารวิชาการ ควรเลือกใช้ระดับภาษาที่เหมาะสมเป็นทางการ น่าเชื่อถือ คำศัพท์ที่ให้ความหมายตรงจุดประสงค์ หลีกเลี่ยงสำนวนภาษาที่เป็นภาษาพูดทั่วไป และ เทคนิคการแปลภาษาที่สำคัญ คือ การแปลเอกสารวิชาการไม่ควรแปลแบบคำต่อคำ เพราะวิธีการนี้จะทำให้ความหมายภาษาต้นฉบับผิดแปลกไปจากเดิม ดังนั้นผู้แปลอาจจะต้องศึกษาหลักการของเนื้อหานั้นๆอย่างลึกซึ้งในระดับหนึ่ง ก่อนที่จะเรียบเรียงความหมาย และ แปลภาษาที่ 2 ได้อย่างถูกต้อง


 3. คงรูปแบบของต้นฉบับได้อย่างครบถ้วน
  งานแปลที่ดีนั้นจะดียิ่งขึ้นหากได้รับการจัดฟอร์แมต หรือ เลย์เอ้าท์ให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การแปลจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งนั้น หลายครั้งพบว่าคำแปลที่แปลออกมามีความยาวมากกว่าต้นฉบับจนล้นออกไปหน้ากระดาษถัดไป หรือ มีการจัดฟอร์แมตตัวอักษรเป็นตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ สีสันต่าง ๆ มีตาราง กราฟ และ ภาพประกอบ นักแปลที่ดีควรที่จะเรียนรู้การจัดทำฟอร์แมตให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้


 4. เปลี่ยนหน่วยวัดต่าง ๆ ให้เข้าใจได้ง่าย
  หน่วยวัดต่าง ๆ ที่อาจจะถูกละเลยไป ควรใส่ใจในการทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น ด้วยการเปลี่ยนระบบการใช้เปรียบเทียบหน่วยต่างๆ ให้เป็นหน่วยที่ภาษาที่ 2 คุ้นเคย และ ใช้เป็นสากลภายในประเทศ เช่น ค่าเงิน หน่วยการวัด การเขียนวัน/เดือน/ปี อุณหภูมิ จุดทศนิยม หน่วยความสูง ระยะทาง หน่วยค่าน้ำหนัก เป็นต้น


 5. การเลือกใช้คำทับศัพท์อย่างเหมาะสม
  เนื้อหาการแปลนั้นบางครั้งอาจจะมี การดีเสียกว่าที่จะคงคำแปลเป็นภาษาอังกฤษไว้เช่นเดิมแทนที่จะเป็นภาษาปลายทางที่เราแปล เพราะคำศัพท์หลาย ๆ คำเป็นที่รู้จักและเข้าใจได้โดยง่ายหากเลือกคงคำแปลหรือแปลทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษเช่นเดิม เนื่องจากเป็นคำศัพท์ที่หลายคนคุ้นเคย เช่น Facebook, Google, Twitter หรือศัพท์เฉพาะอื่น ๆ ที่เป็นรู้จักการอย่างกว้างขางก็อาจจะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเช่นกัน


 6. มีการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
  แม้ว่าผู้แปลอาจจะคิดว่าการแปลของเราถูกต้องแล้ว แต่บางทีหากได้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในบางครั้งเขาอาจไม่ใช่นักแปลเลย แต่เป็นบุคคลที่ศึกษาเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ เช่น การแปลเอกสาร แปลภาษาทางการแพทย์อาจจะขอคำแนะนำว่าศัพท์ เทคนิคทางการแพทย์แบบไหนคืออะไร ซึ่งแน่นอนว่าเขาผู้นั้นรู้ลึกในหัวข้อนั้นๆ มากกว่านักแปลอาชีพ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นอาจช่วยตอบคำถาม หรือ ข้อสงสัยที่คุณประสบอยู่และช่วยหาคำแปลศัพท์เฉพาะให้แก่ผู้แปลได้

นี้เป็นเพียงเทคนิคการแปลที่ดีที่จะไม่ก่อเกิดความผิดพลาดในการแปลไม่ถูกตีกลับมา สามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายที่แท้จริงของเอกสารได้อย่างถี่ถ้วน ดังนั้นหากต้องการศูนย์แปลภาษา ที่มีความถูกต้องรวดเร็ว สามารถมั่นใจได้ว่าเอกสารเหล่านั้นจะไม่ถูกตีกลับ เราขอแนะนำใช้บริการ

ALL Time translate ให้การบริการแปลเอกสารที่ดีที่สุด หากคุณกำลังมองหาศูนย์แปลเอกสารที่มีความเชี่ยวชาญ และ มีประสิทธิภาพคุณไม่ต้องหาไปไกล ศูนย์แปลเอกสารของทางเรา รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารพร้อมบริการรับรองเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางธุรกิจ การศึกษา วิชาการ หรือ เอกสารอื่นๆที่ต้องการความถูกต้อง และ ความรวดเร็ว สามารถแปลเอกสารด่วยได้ใน 15 นาที เราคือศูนย์รวมนักแปลนานาชาติจากทั่วโลกมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการแปลเอกสารทุกภาษาพร้อมให้บริการคุณตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

Visitors: 213,389