รับแปลภาษาอังกฤษ BTS ช่องนนทรี เปิดทุกวัน 24 ชม.

บริการรับแปลภาษาอังกฤษรวดเร็วทันใจที่ศูย์รับแปลภาษา ติด BTS ช่องนนทรี ใกล้สถานทูตมากมาย

บริการรับแปลภาษาอังกฤษ

ธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ จำเป็นต้องมีการแปลเอกสาร เพื่อใช้ในการดำเนินกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยว เรียนต่อต่างประเทศ ติดต่อธุรกิจ หรือการย้ายไปอยู่ต่างประเทศ ล้วนต้องมีการแปลเอกสาร และนำไปยื่นที่สถานทูต หรือกงสุลประเทศต่าง ๆ ที่ประจำอยู่ประเทศไทย ซึ่งบริการรับแปลภาษา รับแปลเอกสารจึงช่วยอำนวยความสะดวกในจุดนี้ แต่นอกจากนี้ หากศูนย์รับแปลภาษา ศูนย์แปลเอกสารตั้งอยู่บริเวณใกล้สถานทูต ยิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการยื่นเอกสาร ซึ่งสถานที่ที่มีสถานทูตตั้งอยู่มาก คือ BTS ช่องนนทรี

แปลเอกสารที่ BTS ช่องนนทรี แล้วไปไหนต่อได้บ้าง (ระยะทางไม่เกิน 2 กิโลเมตร)

 1. สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ (Embassy of Sigapore) : อยู่ห่างจาก BTS ช่องนนทรี เพียง 311 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 5 นาทีก็ถึงแล้ว เรียกได้ว่าหากท่านนำเอกสารไปให้ศูนย์รับแปลภาษา ศูนย์แปลเอกสาร All Time Translation ที่อยู่ติด BTS ช่องนนทรี แปลเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถนำเอกสารไปยื่นที่สถานทูตสิงคโปร์ได้เลย ทำให้ไม่ต้องเสียเวลานาน โดยเอกสารที่ใช้ยื่นที่สถานทูตสิงคโปร์ ได้แก่ หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน รับรองเอกสาร สูจิบัตร มรณบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า สละสัญชาติไทย ต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุก/รถลากจูง ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร หนังสือรับรอง

  ซึ่งเอกสารเหล่านี้ต้องผ่านการแปลเอกสารก่อน หากแปลผิดพลาดจะทำให้ความหมายของสิ่งที่ต้องการสื่อเปลี่ยนไป และส่งผลกระทบต่อตัวเราเอง ทำให้ต้องเสียเวลามาแก้ไข และยื่นเอกสารใหม่อีกรอบ ดังนั้นการเลือกใช้บริการบริการรับแปลภาษา รับแปลเอกสารจากศูนย์รับแปลภาษา ศูนย์แปลเอกสาร จึงเป็นทางเลือกที่นิยมใช้บริการแปลเอกสารด่วน แต่นอกจากการแปลเอกสารแล้ว ยังต้องเตรียมเอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ดังนั้นหากต้องไปยื่นเอกสารที่สถานทูตสิงคโปร์ ควรเตรียมเอกสารให้ครบ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://singapore.thaiembassy.org/th/index หรือสอบถามกับศูนย์รับแปลภาษา All Time Translation เราพร้อมให้คำปรึกษา 24 ชั่วโมง

 2. สถานเอกอัครราชทูตโอมาน (Embassy of Oman) : หรือชื่อทางการว่า รัฐสุลต่านโอมาน ซึ่งเป็นรัฐที่มีความสำคัญกับไทยอย่างมากในเรื่องเศรษฐกิจ เพราะโอมานเป็นประเทศอาหรับสายกลาง ที่มีน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติจำนวนมาก จึงมีความสำคัญกับประเทศไทยในด้านพลังงาน ประเทศโอมานจะใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับเป็นภาษาหลัก ดังนั้นการยื่นเอกสารที่สถานทูตโอมาน จะมีทั้งการยื่นแปลเอกสาร ทั้งภาษาไทย และภาษาอาหรับ

  ซึ่งที่ All Time Translation มีบริการแปลเอกสารทุกภาษา ทั้งบริการรับแปลภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ และภาษาอื่น ๆ ท่านจึงสามารถวางใจได้ว่า จะได้เอกสารแปลภาษาตามที่ท่านต้องการอย่างถูกต้อง และรวดเร็วอย่างแน่นอน ซึ่งเมื่อท่านได้รับเอกสารที่ผ่านการแปลเรียบร้อยแล้ว สามารถนำไปยื่นได้ที่สถานทูตโอมานได้เลย เพราะจากศูนย์รับแปลภาษา ศูนย์แปลเอกสารของ All Time Translation ที่ติด BTS ช่องนนทรี อยู่ห่างจากสถานทูตโอมาน เพียง 450 เมตร ใช้เวลาขับรถเพียง 1 นาที หรือใช้เวลาเดินไปแค่ 6 นาที โดยประมาณ

 3. สถานกงสุลมอลตา (The Consulate of Malta): อยู่ห่างจาก BTS ช่องนนทรี เพียง 400 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 6 นาที เอกสารที่มักดำเนินการผ่านกงสุลมอลตาคือ การขอวีซ่าที่เรียกว่า วีซ่ามอลตา (Malta Visa) โดยวีซ่ามอลตาจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

  1. วีซ่าระยะสั้น (Short term visa) หรือเรียกว่า วีซ่าเชงเก้น (Schengen visa) ที่สามารถใช้ในการเดินทางไปมอลตาได้ไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 180 วัน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ หรือมีวัตถุประสงค์อื่น ๆ ในการไปมอลตาในระยะเวลาสั้น

  2. วีซ่าระยะยาว (National visa / Long term visa) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักอาศัยอยู่ที่มอลตาเป็นระยะเวลานาน เช่น การเรียนต่อ ทำงาน เป็นต้น ซึ่งวีซ่าประเภทนี้จะสามารถอยู่อาศัยได้มากสุดถึง 365 วัน หรือ 1 ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการยื่นวีซ่าของแต่ละคนด้วย

  โดยการขอวีซ่าแน่นอนว่าต้องมีการแปลเอกสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปลเอกสารเพื่อใช้เรียนต่อ หรือทำงาน ต้องมีความถูกต้อง 100% เพราะเป็นเอกสารที่บ่งบอกถึงตัวตนของเรา หากมีข้อผิดพลาด อาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเราก็ได้ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงตรงนี้ จึงควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาช่วยในการแปลเอกสาร

 4. สถานเอกอัครราชทูตแม็กซิโก (The Consulate of Mexico): อยู่ห่างจาก BTS ช่องนนทรี ประมาณ 1.9 กิโลเมตร ซึ่งหากท่านนำเอกสารที่ผ่านแปลแล้ว จากศูนย์รับแปลภาษา ศูนย์แปลเอกสาร All Time Translation ที่อยู่ติดกับ BTS ช่องนนทรี ก็สามารถเดินทางไปยังสถานทูตแม็กซิโกด้วยรถส่วนตัวได้ ซึ่งจะใช้เวลาเพียง 6 นาทีเท่านั้น หรือจะขึ้น MRT ไปลงที่สถานี MRT ลุมพินี ก็ได้ ซึ่งห่างจากสถานทูตเพียง 180 เมตร

นอกจากสถานเอกอัครราชทูตที่กล่าวไปข้างต้น ยังมีสถานทูตอื่น ๆ เช่น สถานทูตกรีซ เบลเยียม รัสเซีย และอื่น ๆ ที่เดินทางง่ายจาก BTS ช่องนนทรี เรียกได้ว่า หากเลือกใช้บริการแปลเอกสารจากwww.all-timetranslation.com/ All Time Translation ท่านสามารถรอรับเอกสารที่ผ่านการแปล แล้วนำไปยื่นที่สถานทูตต่าง ๆ ได้เลย

เรารับแปลเอกสารด่วน รับแปลเอกสารขอวีซ่า แปลเอกสารพร้อมรับรอง มีบริการแปลเอกสารทุกภาษา รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาอาหรับ รับแปลภาษาอังกฤษด่วน และภาษาอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางธุรกิจ การศึกษา วิชาการ หรือเอกสารอื่น ๆ ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านแปลภาษา เพื่อให้ลูกค้าได้เอกสาร และข้อมูลที่ถูกต้องได้ครบถ้วน สามารถแปลเอกสารด่วยได้ใน 15 นาที พร้อมยื่นให้กับสถานทูตต่าง ๆ เราคือศูนย์รวมนักแปลนานาชาติจากทั่วโลกมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการแปลเอกสารทุกภาษาพร้อมให้บริการคุณตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

Visitors: 214,737