ขอวีซ่าต้องแปลเอกสารอะไรบ้าง?

แปลเอกสารวีซ่านั้นสำคัญอย่งยิ่งต่อการขอวีซ่าเพื่อป้องกันความผิดผลาด

ขอวีซ่าต้องแปลเอกสารอะไรบ้าง?

การเดินทางไปต่างประเทศในแต่ละครั้งเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมการวางแผนมาให้ดีทั้งวางแผนการท่องเที่ยว หรือ จะไปทำธุระอื่นๆก็ตาม บางทีอาจจะต้องใช้เวลาว่างแผนครึ่งปีเลยทีเดียว โดยเฉพาะประเทศที่มีความยุ่งยากในการของวีซ่าแต่ละครั้ง เช่น อเมริกา หรือ ประเทศในแถบยุโรป เนื่องจากก่อนที่จะเดินทางเราจำเป็นต้องเตรียมการขอวีซ่า ให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจากประเทศเหล่านี้ต้องการคัดกรองบุคคลในการเข้าประเทศดังนั้น การยื่นเอกสารสำคัญในการยืนยันตัวตนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อขอวีซ่าซึ่งขั้นตอนนี้เอกสารที่คุณจำเป็นต้องยื่นให้กับกงศุลนั้นจำเป็นต้องแปลเอกสารให้เป็นภาษาเดียวกับประเทศที่คุณจะเดินทางไปเพื่อนำไปให้กับสถานทูตสำหรับประเทศนั้นๆในการพิจารณาเอกสารขอวีซ่า ดังนั้นในวันนี้เราจะมาอธิบายถึงเอกสารที่อาจจะต้องทำการแปลเมื่อต้องการขอวีซ่ากันว่าใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่า

โดยปกตินั้นเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักได้แก่

  1. เอกสารราชการ
    เอกสารราชการหมายถึงเอกสารที่ถูกออกโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น ใบสูติบัตร ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ของผู้สมัครวีซ่าสามารถไปคัดเอกสารฉบับภาษาอังกฤษที่สำนักงานเขตได้เลย เอกสารหรือ ทะเบียนที่มีความเกี่ยวข้องเป็นนิติบุคคล(ใบการค้า,ใบการจดทะเบียนในกรณีที่เป็นบริษัท) ก็สามารถขอจากกระทรวงพิณิชย์เพื่อออกให้เป็นภาษาอังกฤษได้ หลังจากขอเอกสารเป็นภาษาอังกฤษแล้วสามารถนำมารับรองได้เลยที่ที่ กองสัญชาติ และ นิติกรณ์ กรมการกงสุลทั่วประเทศถนนแจ้งวัฒนะ ได้เลยทันที ดังนั้นเอกสารประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องแปลเอกสารใดๆ


  2. เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานต่างๆ
    เอกสารต่อมาคือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใชหน่วยงานของรัฐ เช่น ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนหรือสถาบันศึกษา(ใบทรานสคริป,ใบสุทธิ,ใบประกาศนียบัตร,ใบปริญญาบัตร) รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ธนาคาร ใบรับรองการทำงานจากบริษัท เอกสารจำวพกนี้สามารถแจ้งระบุให้หน่วยงานเหล่านี้ออกหนังสือเป็นภาษาอังกฤษได้เลย แต่หากไม่สามารถออกเป็น ภาษาอื่นๆได้ ให้เราทำการใช้บริการแปลเอกสารจากศูนย์แปลเอกสารได้เลย แต่โดยส่วนใหญ่หน่วยงานประเภทนี้จะสามารถออกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษได้นั้นเอง


  3. เอกสารที่ออกโดยผู้สมัครวีซ่าเอง
    เอกสารประเภทนี้มักเป็นเอกสารแนะนำตัวหรือจากครอบครัวผู้สมัครหรือจากผู้เชิญ เช่น จดหมายแนะนำตัว ใบรับรองความสัมพันธ์ จดหมายเชิญ จดหมายรับรองการเกษียณเป็นต้น ผู้ออกเอกสารเหล่านี้สามารถออกเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาของประเทศที่ต้องการไปได้ จำเป็นจะต้องได้รับการแปลทุกฉบับ หากไม่สามารถเขียนเป็นภาษานั้นๆได้เอง ควรจะใช้บริการบริษัทรับแปลเอกสารที่มีความชำนาญเพื่อให้ ข้อความในจดหมายไม่ถูกบิดเบือนออกไป และ ใช้ ถ้อยคำที่ถูกต้องเพื่อเป็นการสะดวกในการพิจารณาของกงสุลประเทศนั้นๆ

เอกสารที่กล่าวมานั้นเป็นเงื่อนไขของการขอวีซ่าแต่ละประเทศอาจจะไม่เหมือนกัน แต่สำหรับบางประเทศไม่จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ ขึ้นอยู่กับเอกสารที่สถานทูตต้องการ อย่างบางประเทศที่ไม่ต้องแปลเอกสารต่างๆให้เป็นภาษาอังกฤษเช่น ประเทศเยอรมันแล ะประเทศในแถบใกล้เคียงแต่ประเทศในแถบยุโรป และ อเมริกาส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีการแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้ดำเนินขั้นตอนในการขอวีซ่า ดังนั้นจากที่กล่าวมาการแปลเอกสารขอวีซ่านั้น ถือไดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางไปยังประเทศต่างๆ

และในปัจจุบันก็มีบริษัทที่ทำหน้าที่เพื่อแปลเอกสารต่างๆมากมายการที่เราจะเลือกใช้บริการนั้นจำเป็นจะต้องศึกษาหาข้อมูลของบริษัทนั้นเป็นอย่างดีว่ามีความน่าเชื่อถือได้ หรือ ไม่เพราะการแปลเอกสารขอวีซ่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับตัวเราหากมีการแปลผิดอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ และเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะแก้ไขนั้นเอง เราจึงขอแนะนำ All Time Translation ซึ่งมีบริการรับแปลเอกสารทุกภาษา จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษานั้นๆ และ มีบริการเดินเรื่องรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โดยเฉพาะเอกสารที่จะทำการยื่นขอวีซ่า แทนท่านจนเสร็จซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับความสะดวก และ ประหยัดเวลา ไม่ต้องยุ่งยากมาดำเนินการด้วยตนเอง อีกทั้งหาที่จอดรถยาก ลูกค้าสามารถติดต่อใช้บริการได้สะดวกจากทั่วประเทศ และ ทั่วโลก เราพร้อมให้บริการท่านไม่ว่าจะเอกสารด่วนแค่ไหนก็พร้อมบริการตลอด 24 ชม ในราคายุติธรรม

Visitors: 214,737