เช็ก! เลือกจ้างศูนย์แปลเอกสาร เลือกอย่างไรไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล

5 วิธีเลือกศูนย์แปลเอกสารที่มีความปลอดภัย และ มีมาตราฐาน

ศูนย์แปลเอกสาร


การเลือกศูนย์แปลภาษาก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการเลือกใช้บริการเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีนั้นได้ก้าวไกลเป็นอย่างมากอีกทั้ง ภาษา เองก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของมนุษย์ใช้เป็นสื่อกลางในการพูดคุยสื่อสาร แสดงความคิดเห็น บอกเล่าเรื่องราว หรือ ถ่ายทอดความรู้สึกระหว่างกัน ซึ่งด้วยการพัฒนาก้าวหน้าของเทคโนโลยีในด้านการสื่อสารอย่างก้าวกระโดด และ อีกทั้งปัจจุบันได้มีโปรแกรม AI เข้ามาช่วยในงานด้านแปลภาษาอย่างมาก แต่การแปลของ AI ก็ต้องอาศัยการขัดเกลาอยู่พอสมควรส่งผลให้ในปัจจุบันนี้มีศูนย์แปลเอกสาร หรือ บริษัทแปลเอกสารเกิดขึ้นมากมาย เพื่อช่วยรองรับความต้องการในการแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารด้านกฎหมาย หรือ การแปลเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นจะต้องอาศัยประสบการณ์ และ ทักษะชั้นสูงในการขัดเกลา และ ถ่ายทอดเนื้อหาสำคัญของเอกสารออกมาได้อย่างถูกต้อง และ ครบถ้วน อีกทั้งความสำคัญของเอกสารที่เป็นความลับส่วนบุคคลก็ควรไว้วางใจศูนย์แปลเอกสารที่เชื่อถือได้ ดังนั้น สำหรับใครที่กำลังสนใจการใช้บริการแปลภาษาแต่ยังไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไรวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีเลือกศูนย์แปลเอกสารที่จะทำให้คุณสบายใจ และ พึงพอใจนั้นเอง 

วิธีการเลือกศูนย์แปลเอกสารให้ตรงใจ และ ปลอดภัยมากที่สุด

 1. มีความเชี่ยวชาญในด้านการแปลเอกสาร
  การเลือกศูนย์แปลเอกสารในปัจจุบันนั้นอาจจะเป็นเลือกปวดหัวสักนิดเนื่องจากปัจจุบันมีศูนย์แปลเอกสารใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งหลักๆนั้นหากสามารถพิจารณาจาก ผลการสอบวัดระดับด้านภาษาต่าง ๆ ของผู้แปล หรือ ศูนย์แปลภาษามีนักแปลเจ้าของภาษาโดยตรง (Native) ผู้ที่ต้องการใช้บริการแปลเอกสารควรเลือกพิจารณาเป็นลำดับแรก คือ ความเชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสารของบริษัทรับแปลเอกสาร ซึ่งสามารถทำการเลือกพิจารณาได้จากประสบการณ์ในการแปล รวมไปถึงผลการสอบวัดระดับด้านภาษาต่าง ๆ ของผู้แปล เป็นต้นเพื่อช่วยให้งานแปลมีคุณภาพ ถูกหลักไวยากรณ์ ความหมายครบถ้วน ไม่คลาดเคลื่อน และ ทำให้เอกสารที่ผู้ใช้บริการออกมาสมบูรณ์แบบ และ มีความน่าเชื่อ


 2. มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารที่สูง
  นอกเหนือจากความรู้ความสามารถของผู้แปลเอกสารแล้วหากผู้แปลเอกสารหากผู้แปลมีประสบการณ์การแปลเอกสารที่ค่อนข้างสูงจะสามารถแปลเอกสารสำคัญ อย่างเอกสารงานแปลราชการ กงสุล สถานทูต ซึ่งจะต้องมีความแม่นยำผู้ที่อ่านก็ต้องเข้าใจ ไวยากรณ์ครบถ้วนทุกรายละเอียด นอกจากความถูกต้องแล้วคำที่แปลออกมาอ่านแล้วก็ต้องมีความสละสลวย รวมถึงการเลือกใช้ระดับภาษาก็ต้องมีความเหมาะสมกับประเภทของเอกสารนั้น ๆ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็ต้องมาจากประสบการณ์ที่ถูกสะสมมาของศูนย์แปลเอกสาร ซึ่งประสบการณ์ก็มาจากการรับงานแปลเอกสารที่หลากหลาย หรือ มีผลงานมากมายที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้นั้นเอง


 3. มีราคาที่สมเหตุสมผล
  แน่นอนว่าราคาค่าแปลเอกสารนั้นเป็นอีกปัจจัยหลักของใครหลายๆคนที่จะเลือกแปลเอกสารกับที่ไหน แม้งานแปลภาษาไม่ได้มีตั้งราคาที่เป็นมาตรฐานที่ชัดเจน โดยส่วนใหญ่จะคำนวณราคาจากคำนวณราคาจากจำนวนคำ รวมถึงความยากง่ายของชิ้นงานนั้น ๆ ซึ่งราคาก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นการเลือกศูนย์แปลภาษา และ ก่อนจะว่าจ้างต้องสอบถามพูดคุยให้ชัดเจน หรือ ต้องมีเอกสารข้อตกลงที่ชัดเจน การจ่ายเงิน วางเงินมัดจำอย่างไร ต้องสังเกตให้ดี เพราะถ้าหากเลือกศูนย์แปลเอกสารผิด อาจจะทำให้คุณสูญเงินโดยไม่ได้อะไรกลับมาก็เป็นได้

 4. ความปลอดภัยของเอกสาร
  การจะทำให้ข้อมูลไม่รั่วไหลนั้นเป็นสิ่งสำคัญของศูนย์แปลเอกสารอย่างยิ่งการเลือกศูนย์แปลเอกสารที่มีประสบการณ์ยาวนาน และ มีความน่าเชื่อถือนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในการเลือกพิจารณาเนื่องจากเพราะว่าเอกสารที่แปลส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในทางราชการ หรือ ติดต่อสถานทูต กงสุล หรือเอกสารที่ต้องการการรับรอง ดังนั้นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นควรเลือกศูนย์แปลเอกสารที่มีความน่าไว้วางใจมากที่สุด

 5. มีการรับรองการแก้ไขเอกสารที่แปล
  หากเราใช้บริการแปลเอกสารกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ไม่ได้การันตีได้ว่าเอกสารที่แปลนั้นจะถูกต้อง 100 % อาจจะมีความผิดพลาดในการแปลเอกสาร อย่างเช่น การพิมพ์ การสะกดคำ ไวยากรณ์ ระดับภาษา คำทับศัพท์ การขึ้นย่อหน้า การจัดวางรูปภาพประกอบ รวมไปถึงการเว้นช่องว่างระหว่างบรรทัดต่าง ๆ ก็ถือเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นแล้วผู้ใช้บริการแปลเอกสารจึงควรพูดคุย และ ทำข้อตกลงกับศูนย์แปลเอกสารให้ดีว่า หากมีข้อผิดพลาดเหล่านี้เกิดขึ้นทางบริษัทจะมีการรับผิดชอบอย่างไร รับผิดชอบภายในระยะเวลาแค่ไหน หรือ ถ้าหากเลยระยะเวลาที่กำหนดแล้วแต่อยากแก้ไขจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับงานแปลเอกสารที่มีคุณภาพ และ คุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายไปมากที่สุดนั้นเอง

จากทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงข้อมูลในการเลือกศูนย์แปลเอกสารเบื้องต้นให้กับผู้ที่สนใจจะใช้บริการแปลเอกสารเพื่อให้การแปลเอกสารสำคัญต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สละสลวย ปลอดภัย และ มีการจัดวางเนื้อหาที่น่าอ่านไม่แพ้เอกสารต้นฉบับ การเลือกใช้บริษัทแปลเอกสารที่ได้มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และ ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานท่านอื่น ๆ จึงนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดในการเลือกใช้บริการศูนย์แปลเอกสาร

เราจึงขอแนะนำให้คุณลองมาใช้บริการที่ ศูนย์แปลเอกสาร All Time Translation ซึ่งมีบริการรับแปลเอกสารทุกภาษา จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษานั้นๆ และ มีความปลอดภัยสูงมั่นใจได้ว่าเอกสารของท่านจะไม่รั่วไหล โดยเฉพาะเอกสารที่จะทางราชการ และ มีส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับความสะดวก และ ประหยัดเวลาลูกค้าสามารถติดต่อใช้บริการได้สะดวกจากทั่วประเทศ และ ทั่วโลก เราพร้อมให้บริการท่านไม่ว่าจะเอกสารด่วนแค่ไหนก็พร้อมบริการตลอด 24 ชม ในราคายุติธรรม


Visitors: 214,737